Các bài viết được tag với

Tiếp thị Thương hiệu

10045
23 phút đọc
Cách đo mức độ nhận biết thương hiệu: Từ tiếp cận đến nhận d...

Trong thế giới ngày nay, không thể coi nhẹ tầm quan trọng của hình ảnh công ty. Quả vậy, khi n...

3254
8 phút đọc
"Brandformance": Góc nhìn mới về sự căng thẳng ‘Brand vs Per...

Trong nhiều năm, hai phương pháp chính trong quảng cáo kỹ thuật số - thương hiệu (branding) và...

3074
6 phút đọc
Công tác an toàn thương hiệu không bao giờ kết thúc

An toàn thương hiệu là một trong những thử thách lớn đối với toàn bộ ngành quảng cáo; nó không...

4676
18 phút đọc
Quảng cáo đa phương tiện là gì: Hướng dẫn toàn diện cho năm ...

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà người quản lý tiếp thị thương hiệu sẽ đặt ra là: “Làm...

3999
10 phút đọc
Tiếp thị thương hiệu vs hiệu suất: Có còn là cách nói thích ...

Bất kỳ công ty nào đang phấn đấu để thành công đều nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng th...

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.