Events

Các sự kiện MGID

Tham gia cùng MGID tại một trong các sự kiện hoặc hội nghị quảng cáo kỹ thuật số sắp tới.

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.