Tác giả

Sergii Tymoshenko

Trưởng Bộ phận Lập trình

Sergii Tymoshenko là Trưởng bộ phận Lập trình tại MGID, với hơn 4 năm kinh nghiệm về OpenRTB và các tích hợp B2B phức tạp. Tại MGID, anh bắt đầu con đường sự nghiệp với tư cách là người mua phương tiện truyền thông, sau đó chuyển sang tối ưu hóa sản phẩm và phân tích. Trong vai trò mới của mình, anh đã xây dựng Bộ phận Lập trình từ đầu và dẫn dắt đội ngũ để tối ưu hóa hơn nữa việc tìm nguồn lưu lượng truy cập tự động. Hiện tại, đội ngũ của anh đang tập trung làm việc với các nguồn lưu lượng truy cập thay thế. Trước khi gia nhập MGID, Sergii là học giả trong lĩnh vực sinh thái học và các hệ thống phản ứng sinh học tại Royal Institute of Technology ở Stockholm.

Có thể tìm Sergii Tymoshenko trên linkedin hoặc twitter

Các bài viết bởi Sergii Tymoshenko

7340
18 phút đọc
Giải thích về quảng cáo tự nhiên có lập ...

Quảng cáo lập trình là một từ nổi tiếng thường dùng trong lĩnh vực công nghệ quảng cáo. Quảng ...

2200
12 phút đọc
Dữ liệu bên thứ nhất của nhà xuất bản: C...

Trong vài năm qua, dưới áp lực từ công chúng và từ các cơ quan quản lý, những lo ngại về quyền...

2413
7 phút đọc
Programmatic vs Quảng cáo tự nhiên

Để thật sự hiểu tại sao quảng cáo tự nhiên programmatic là một cặp đôi gây kinh ngạc , cần phả...

2205
8 phút đọc
Doanh thu từ độc giả: Những cách hay nhấ...

Đa dạng hóa dòng doanh thu là điều cốt yếu để phát triển hoạt động kinh doanh thành công và có...

2150
10 phút đọc
RTB và Quảng cáo lập trình: Động lực thị...

Mối quan hệ giữa real-time bidding – RTB (đấu giá thời gian thực) và quảng cáo lập trình là mộ...

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.