Các điều khoản và điều kiện

Cập nhật gần nhất: 30 tháng 10, 2020

Điều khoản dịch vụ của MGID thay đổi tùy theo quốc gia nơi đặt địa chỉ thanh toán của quý vị. Địa chỉ thanh toán của tôi ở:

Các trang web có sẵn tại mgid.com và tất cả các trang được liên kết ("Trang web"), được điều hành bởi tập đoàn Mgid, (“MGID”) và được bạn truy cập theo Điều khoản Sử dụng (TOS). Người dùng sử dụng trang web, dịch vụ và thông tin của MGID được cung cấp bởi trang web của MGID phải tuân theo Các Điều Khoản Thỏa Thuận Người Dùng sau giữa Người dùng và MGID.

VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB NÀY HOẶC SỬ DỤNG BẤT KÌ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT KÌ NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) TRÊN TRANG WEB, NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, BẠN CÓ THỂ KHÔNG TRUY CẬP TRANG WEB HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG NỘI DUNG HOẶC BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO TRONG TRANG WEB. SỰ CHẤP THUẬN CỦA MGID LÀ TÙY THUỘC VÀO LÚC BẠN ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỂ NGĂN CHẶN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC; NẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC COI LÀ ĐỀ NGHỊ BỞI MGID, VIỆC CHẤP NHẬN ĐƯỢC GIỚI HẠN RÕ RÀNG ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

1. Mối Quan Hệ của Người Dùng với MGID

 • 1.1. Việc Người dùng sử dụng trang web, dịch vụ và thông tin của MGID được cung cấp bởi trang web của MGID phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận Điều khoản dịch vụ (TOS) sau đây giữa Người dùng và MGID.
 • 1.2. Người dùng được định nghĩa là bất kỳ ai sử dụng trang web của MGID và bất kỳ thông tin và dịch vụ nào được cung cấp bởi MGID.
 • 1.3. Trang web MGID là trang Internet có địa chỉ MGID.co.uk cũng như các biểu ngữ và quảng cáo trên các trang web khác với (các) siêu liên kết đến MGID.com.
 • 1.4. “Các dịch vụ” của MGID đề cập đến khả năng MGID cung cấp cho Người dùng để quảng cáo các quảng cáo trên trang web MGID dưới dạng tiêu đề báo (hoặc bài đăng), mô tả ngắn và hình ảnh với liên kết đến trang web nơi bài viết này được xuất bản. MGID không tạo, viết hoặc xuất bản tin bài hoặc bài viết.
 • 1.5. Trang web, dịch vụ và thông tin của MGID sẽ được gọi chung là "Dịch vụ" trong tài liệu này, ngoại trừ bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp cho Người dùng bởi MGID theo thỏa thuận bằng văn bản riêng.
 • 1.6. MGID có quyền thay đổi Điều khoản Dịch vụ (TOS) mà không thông báo cho Người dùng.

2. Chấp Nhận Các Điều Khoản

 • 2.1. Để sử dụng Dịch vụ, trước tiên Người dùng phải đồng ý với Điều khoản Dịch vụ (TOS). Người dùng không được sử dụng Dịch vụ nếu họ không chấp nhận TOS. Nếu Người dùng đã sử dụng Dịch vụ nhưng Người dùng chưa chấp nhận TOS thì Người dùng phải ngừng sử dụng Dịch vụ của MGID ngay lập tức.
 • 2.2. Người dùng có thể chấp nhận Điều khoản Dịch vụ đơn giản bằng cách sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, Người dùng hiểu và đồng ý rằng MGID sẽ coi việc sử dụng Dịch vụ của họ là sự chấp nhận Điều khoản Dịch vụ từ thời điểm đó trở đi.

3. Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của Người Dùng

 • 3.1. MGID cho phép Người dùng quảng cáo tin tức và bài viết từ trang web gốc nơi các tin tức và bài viết được xuất bản. Nội dung của bài đăng / chú thích / thông báo / tiêu đề / siêu liên kết / ảnh của quảng cáo (sau đây được gọi là "Liên kết") có thể khác với nội dung của bài viết mà liên kết đã được tạo.
 • 3.2. Trong bất kỳ Liên kết nào Người dùng cũng có thể sử dụng bất kỳ ảnh hoặc hình ảnh nào được xuất bản trên cùng một trang của trang web nơi bài viết gốc được đăng và có liên quan đến bài viết. Ảnh hoặc hình ảnh này sẽ được xuất bản dưới dạng hình thu nhỏ. Người dùng xuất bản Liên kết và trang web nơi bài viết nói trên được xuất bản hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi vi phạm bản quyền của bên thứ ba (bản quyền của (những) người hoặc tổ chức đã tạo hoặc sở hữu nội dung của bài viết hoặc ảnh ) nếu xảy ra vi phạm bản quyền.
 • 3.3. Trong một Liên kết, Người dùng được phép sử dụng bất kỳ ảnh hoặc hình ảnh nào mà KHÔNG được xuất bản trên cùng một trang của trang web nơi bài viết được quảng cáo xuất bản. Trong trường hợp này, ảnh hoặc hình ảnh chỉ được lấy từ tài nguyên mở (tài nguyên miễn phí được cấp phép) và sẽ được xuất bản dưới dạng hình thu nhỏ trong Liên kết.
 • 3.4. Nội dung của ảnh hoặc hình ảnh trong Liên kết có thể khác với chủ đề của Liên kết, với mô tả ngắn của Liên kết, với chú thích của bài viết gốc và với nội dung của bài viết gốc. (Những) người được hiển thị trong ảnh trong Liên kết có thể khác với (những) người được hiển thị hoặc được đề cập trong bài viết. Hình ảnh được sử dụng trong Liên kết có thể không liên quan đến nội dung của bài viết gốc.
 • 3.5. Người dùng hiểu và đồng ý rằng anh/cô ấy chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, ảnh, video và nội dung khác (sau đây gọi là "Nội dung") mà anh/cô ấy xuất bản trên Internet bằng Dịch vụ của MGID. Điều này có nghĩa là chỉ Người dùng (và không phải MGID) chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả Nội dung mà Người dùng xuất bản, tải lên, gửi, chuyển, nhận, chia sẻ hoặc công khai sử dụng bằng Dịch vụ của MGID. MGID không giám sát Nội dung được xuất bản, đăng, tải lên, gửi, chuyển, nhận hoặc chia sẻ bằng Dịch vụ của mình và do đó không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, toàn diện hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung nào. Người dùng hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch vụ của MGID, họ có thể tiếp xúc với Nội dung có thể được chứng minh một cách hợp pháp cực kì khó chịu, hoàn toàn (bên ngoài các ngoại lệ được xã hội xác định, tức là các xu hướng tình dục) không đứng đắn (không thể coi là chấp nhận được như thông thường và không đứng đắn trong mọi trường hợp) hoặc trực tiếp bị phản đối là bất hợp pháp hoặc gây ra các tổn thương. MGID không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung nào được tạo bằng việc sử dụng Dịch vụ bởi bất kỳ Người dùng nào trong mọi trường hợp.
 • 3.6. Người dùng đồng ý rằng MGID không bắt buộc phải kiểm tra bất kỳ Nội dung nào trước khi được xuất bản. Người dùng cũng đồng ý rằng MGID có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả Nội dung (có sẵn thông qua Dịch vụ của MGID) theo quyết định riêng của mình. Người dùng đồng ý rằng MGID không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc tính hữu ích của Nội dung được hiển thị trên trang web hoặc thông qua Dịch vụ của MGID.
 • 3.7. Người dùng đồng ý và hiểu rằng anh/cô ấy sử dụng Dịch vụ đi kèm rủi ro cho chính mình.
 • 3.8. Người dùng phải chý ý rằng công nghệ của Dịch vụ MGID có thể yêu cầu gửi Nội dung (mà Người dùng muốn xuất bản) thông qua mạng máy tính hoặc thay đổi Nội dung để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
 • 3.9. Người dùng đồng ý KHÔNG sử dụng Dịch vụ cho:
  • a. đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào được công nhận là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, vu khống, vi phạm bản quyền của ai đó, phổ biến bạo lực và / hoặc bất kỳ loại phân biệt đối xử nào (chủng tộc, xã hội hoặc bất kỳ loại phân biệt đối xử nào khác, được công nhận là có tính chất như vậy), và / hoặc xúc phạm một người hoặc tổ chức cụ thể;
  • b. xâm phạm quyền của trẻ vị thành niên và / hoặc gây ra bất kỳ tổn hại nào cho trẻ vị thành niên;
  • c. phân biệt đối xử với các thành phần thiểu số;
  • d. cung cấp thông tin không trung thực về nhân dạng của anh/cô ấy hoặc xác định anh/cô ấy là đại diện của một tổ chức/công ty (bao gồm giới thiệu anh/cô ấy là đại diện của MGID, nhân viên MGID, người điều hành diễn đàn MGID hoặc chủ sở hữu MGID) mà không có quyền làm như vậy và cung cấp bất kỳ đại diện sai về tài sản và / hoặc đặc điểm của người, tổ chức, công ty hoặc sản phẩm khác;
  • e. đăng tải, tải lên, gửi email, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào bị cấm đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai theo luật hoặc thỏa thuận hợp đồng với bên thứ ba;
  • f. đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào ảnh hưởng đến giấy phép, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc bất kỳ loại quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba (quyền sở hữu) ;
  • g. đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào khuyến khích / tuyên truyền xung đột dân tộc, kích động bạo lực đối với một người hoặc nhóm người nào đó, bạo lực đối với động vật và / hoặc khuyến khích lạm dụng luật pháp;
  • h. đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải hoặc chia sẻ công khai bất kỳ Nội dung nào chứa vi-rút máy tính, các mối đe dọa hoặc các mã, tệp hoặc phần mềm khác nhằm mục đích gây hại, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào, hoặc được sử dụng để truy cập trái phép /xâm nhập dữ liệu, hoặc chứa số sê-ri cho phần mềm được cấp phép, phần mềm bị nứt, đăng nhập, mật khẩu hoặc các công cụ khác để truy cập trái phép vào bất kỳ phần mềm hoặc dữ liệu nào có giấy phép bảo vệ trên Internet;
  • i. lạm dụng bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang hoặc quốc tế nào của địa điểm để phơi bày/mô tả các tài liệu;
  • j. thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của những người dùng khác;
  • k. tham gia vào việc sử dụng trái phép nội dung quảng cáo, thương mại hoặc bán hàng mà không có sự đồng ý hoặc cho phép của bên liên quan;
  • l. đăng tải, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ nội dung nào có chứa các từ, cụm từ hoặc câu thô tục hoặc xúc phạm;
  • m. đăng, tải lên, gửi email, truyền tải, chia sẻ hoặc công khai bất kỳ Nội dung nào chứa ảnh khoả thân hoặc nội dung khiêu dâm.
 • 3.9.1 MGID có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả Nội dung khỏi Dịch vụ theo quyết định riêng của mình nếu Nội dung đó không đáp ứng các yêu cầu của Điều khoản Dịch vụ. MGID không bắt buộc phải thông báo cho Người dùng về lý do xóa hoặc từ chối bất kỳ Nội dung nào

4. Sử Dụng Không Thương Mại

 • 4.1. Người dùng đồng ý không tái sử dụng, sao chép, bán hoặc sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ phần nào của Dịch vụ, không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Dịch vụ nào bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi MGID, trừ khi Người dùng được cấp quyền đặc biệt bởi MGID để làm như vậy. MGID không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào giữa Người dùng và bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • 4.2. Người dùng đồng ý không cố gắng bẻ khóa bất kỳ phần mềm hoặc dữ liệu nào của MGID hoặc dịch ngược mã nguồn phần mềm MGID được sử dụng trong Dịch vụ với ý định cài đặt nó trên PC, điện thoại, PC bỏ túi hoặc thiết bị điện tử khác của anh/cô ấy.

5. Điều Khoản Sử Dụng Chung và Lưu Trữ

 • 5.1. MGID không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự xuất bản chậm trễ, thất bại, không chính xác hoặc không kịp thời nào hoặc việc xóa hoặc mất bất kỳ dữ liệu nào.
 • 5.2. Người dùng đồng ý rằng MGID thỉnh thoảng có thể thay đổi các quy tắc và hạn chế mà có hoặc không có thông báo cho Người dùng.
 • 5.3. Người dùng đồng ý rằng bất kỳ Nội dung nào được xuất bản với Dịch vụ MGID dưới dạng Nội dung mở đều có thể được MGID sử dụng theo quyết định riêng của mình và Người dùng không thể yêu cầu bồi thường (tiền hoặc bằng cách khác) từ MGID vì làm như vậy.

6. Các Quyền Sở Hữu

 • 6.1. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các Dịch vụ và phần mềm MGID đều được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, giấy phép, luật sở hữu trí tuệ và mọi luật hiện hành của Hoa Kỳ, luật pháp của các quốc gia khác và / hoặc luật pháp quốc tế.
 • 6.2. MGID cung cấp cho người dùng giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm do MGID cung cấp cho họ như một phần của Dịch vụ. Người dùng không được (và không cho phép bất kỳ ai khác) sao chép, sửa đổi, tạo sản phẩm dẫn xuất, kĩ thuật đảo ngược, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm đó. Người dùng đồng ý rằng họ sẽ không tái sử dụng, sao lại, sao chép, bán, trao đổi hoặc bán lại phần mềm được cung cấp cho anh/cô ấy như một phần của Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào và cũng sẽ không sửa đổi Dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào.
 • 6.3. Người dùng không được sử dụng các đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của MGID (chẳng hạn như logo, tên thương mại, nhãn hiệu và các tính năng thương hiệu khác, nội dung trang web MGID, v.v.) trừ khi Người dùng đã được đồng ý bằng văn bản của MGID.).

7. Từ Chối Các Đảm Bảo

 • 7.1 MGID không bảo đảm cho Người dùng rằng việc sử dụng Dịch vụ của anh/cô ấy sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không bị lỗi.
 • 7.2 MGID không chịu trách nhiệm đối với Nội dung do người dùng khác tạo và hiển thị thông qua Dịch vụ.
 • 7.3 Người dùng tự chịu trách nhiệm về mọi vi phạm bất kỳ loại quyền nào của bên thứ ba nào.
 • 7.4 Nếu việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng dẫn đến các phàn nàn hoặc các khiếu nại của bên thứ ba gửi tới MGID liên quan đến việc vi phạm quyền của họ (bao gồm vi phạm bản quyền hoặc (những) người được mô tả trong các ảnh trong Nội dung không muốn sử dụng các hình ảnh trong Dịch vụ) Người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và phải tự mình hành động để đáp ứng các khiếu nại và phàn nàn đó.
 • 7.5 MGID có thể (nhưng không có nghĩa vụ phải) xem xét, sửa đổi hoặc xóa Nội dung do Người dùng xuất bản.
 • 7.6 MGID không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về mọi mất mát thông tin mà Người dùng xuất bản trên hoặc với Dịch vụ của MGID.
 • 7.7 Người dùng hiểu và đồng ý rằng:
  • a. Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng". MGID không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng hoặc hoàn thành (các) mục đích của Người dùng khi sử dụng chúng;
  • b. MGID không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc kỳ vọng của Người dùng; rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không bị lỗi; rằng bất kỳ thông tin mà Người dùng thu được bằng việc sử dụng Dịch vụ của anh/cô ấy sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, thông tin, vv nào do Người dùng thu được bằng việc sử dụng Dịch vụ của anh/cô ấy sẽ đáp ứng được kỳ vọng của Người dùng; rằng các lỗi trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho Người dùng như là một phần của Dịch vụ sẽ được sửa chữa;
  • c. Người dùng hiểu rằng anh/cô ấy sử dụng thông tin thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ đi kèm với rủi ro cho chính mình;
  • d. MGID không chịu trách nhiệm trước Người dùng về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào mà Người dùng có thể chịu do tính khả dụng hoặc không có sẵn của Dịch vụ hoặc hành vi của bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ;
  • e. Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc nội dung hoặc tài nguyên khác. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng MGID không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài nguyên bên ngoài nào, cho nội dung của họ, và/ hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người dùng có thể chịu do việc sử dụng các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài của anh/cô ấy.

8. Các Điều Khoản Pháp Lý Chung Khác

 • 8.1 Trừ khi Người dùng đã đồng ý bằng văn bản với MGID, tất cả các than phiền, khiếu nại, yêu cầu, câu hỏi và các yêu cầu khác phải được gửi đến support@mgid.com.
 • 8.2 Điều khoản dịch vụ (TOS) là thỏa thuận ràng buộc giữa Người dùng và MGID, nó sẽ điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ MGID của Người dùng.
 • 8.3 Các Điều khoản Dịch vụ này và mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc diễn giải điều khoản, sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang New York (Hoa Kỳ) và mọi hành động được thực hiện trong Tiểu bang New York không có dẫn chiếu tới bất cứ xung đột điều khoản pháp luật nào hoặc các Công ước của Liên hợp quốc về Bán hàng hóa quốc tế.. Địa điểm thích hợp cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thứ gì tương tự sẽ là Tòa án Tiểu bang và / hoặc Liên bang tại Quận New York, New York. Bên thắng kiện trong bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ Điều khoản ToS này sẽ được quyền hưởng một khoản chi phí từ tranh chấp và phí luật sư.
 • 8.4 Khi sử dụng Dịch vụ MGID miễn phí, người dùng đồng ý rằng luật bảo vệ người tiêu dùng không áp dụng cho Điều khoản dịch vụ.
 • 8.5 Không có gì trong TOS có thể được công nhận như là một cơ sở của một tình bạn, quan hệ đối tác kinh doanh, việc làm, quan hệ đại diện hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác giữa Người dùng và MGID mà không được mô tả trực tiếp trong Điều khoản.
 • 8.6 Khi sử dụng Dịch vụ và / hoặc gọi điện, giao tiếp thông qua bất kỳ công cụ kết nối âm thanh hoặc văn bản nào với bất kỳ nhân viên MGID nào, Người dùng cấp quyền cho MGID ghi lại cuộc trò chuyện điện thoại và / hoặc âm thanh khác, dữ liệu văn bản của bất kỳ cuộc giao tiếp nào giữa MGID và Người dùng, được lưu trữ tại máy chủ MGID và / hoặc máy chủ của các đối tác hợp pháp MGID và để lưu giữ các hồ sơ này nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, cung cấp tư vấn và thông tin bổ sung về Dịch vụ cho Người dùng.
 • 8.7 Nếu bất kỳ phần nào của TOS được chứng minh có sự chấp thuận của bồi thẩm đoàn là không hợp lệ hoặc có bản chất không ràng buộc thì phần còn lại của Điều khoản dịch vụ sẽ vẫn còn ràng buộc.
 • 8.8 Nếu Người dùng (hoặc bất kỳ người dùng nào khác) vi phạm Các Điều khoản Dịch vụ và MGID không hành động để bảo vệ quyền lợi của mình, điều này không có nghĩa là MGID không thể quyết định truy tố bất kỳ người phạm tội nào trong tương lai.

9. Các Nghĩa Vụ của Đăng Kí Người Dùng

 • 9.1 Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ MGID, bạn phải chắc rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để tạo hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận Dịch vụ MGID theo luật của Hoa Kỳ hoặc khu vực pháp lý hiện hành khác.
 • 9.2 Điều kiện để sử dụng Dịch vụ là bạn phải đăng ký với MGID và chọn mật khẩu và tên màn hình (ID người dùng MGID). Bạn sẽ cung cấp cho MGID thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và đã được cập nhật. Việc không cung cấp đầy đủ thông tin này sẽ cấu thành sự vi phạm Điều khoản dịch vụ, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản MGID của bạn ngay lập tức. Bạn không được
  • (i) chọn hoặc sử dụng ID người dùng của MGID với tên của người khác với mục đích mạo danh người đó;
  • (ii) sử dụng ID người dùng của MGID với tên thuộc bất kỳ bản quyền nào của một người khác không phải bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc
  • (iii) sử dụng ID người dùng của MGID với một cái tên mà xúc phạm người khác, khiếm nhã hoặc tục tĩu. MGID có quyền từ chối đăng ký hoặc hủy ID người dùng tùy ý. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu MGID.
 • 9.3 Dịch vụ chỉ dành cho những cá nhân từ 13 tuổi trở lên, cho dù hành động thay mặt cho chính họ hay là nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của công ty hoặc tổ chức kinh doanh khác. Nếu bạn không đủ điều kiện, đừng cố đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ.

10. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT & RIÊNG TƯ

 • 10.1 Bạn đồng ý không tiết lộ Thông Tin Mật của MGID mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MGID. Thông Tin Mật của MGID "bao gồm nhưng không giới hạn:
  • a. Tất cả phần mềm, công nghệ, lập trình, thông số kỹ thuật, tài liệu, hướng dẫn, tài liệu tham khảo của MGID;
  • b. Tỷ lệ nhấp hoặc thống kê khác liên quan đến MGID và Thỏa thuận này;
  • c. Bất kỳ thông tin nào khác được MGID viết là "Bảo mật" hoặc các chỉ định tương đương.
 • 10.2 Thông Tin Bí Mật của MGID không bao gồm thông tin đã được biết đến công khai thông qua bạn hoặc MGID, hoặc thông tin đã được
  • a. Được chứng minh bằng văn bản là phát triển độc lập mà không truy cập vào thông tin mật của MGID;
  • b. Được bạn nhận một cách hợp pháp từ bên thứ ba; hoặc
  • c. Được yêu cầu tiết lộ bởi luật pháp hoặc bởi cơ quan chính quyền.
 • 10.3 MGID hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người dung. Tất cả người dùng sử dụng trang web MGID đều phải chấp nhận Chính sách bảo mật của MGID được xuất bản trên trang web: http://www.mgid.com/privacy-policy.

11. Tôn Trọng Người Dùng Internet Khác

 • 11.1 Người dùng và MGID đồng ý tôn trọng quyền của người dùng Internet khác (cho dù họ có sử dụng Dịch vụ MGID hay không), hãy lịch sự với nhau, hãy tuân theo các quy tắc đạo đức và truyền thống trong việc sử dụng Internet, và đồng ý không sử dụng Dịch vụ MGID với mục đích sỉ nhục tinh thần và / hoặc đạo đức theo bất kỳ cách nào.

12. Giấy phép nội dung từ Người dùng

 • 12.1 Trừ khi được sự đồng ý thỏa thuận khác, Người dùng giữ bản quyền và mọi quyền khác mà anh/cô ấy đã nắm giữ trong Nội dung mà anh/cô ấy gửi , đăng hoặc hiển thị trên hoặc thông qua Dịch vụ. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm (theo luật hiện hành của Hoa Kỳ) cho việc sử dụng Nội dung không thuộc về anh/cô ấy và vì vi phạm bản quyền của bên thứ ba. Nếu Người dùng được phát hiện đã xuất bản Nội dung không thuộc về anh/cô ấy, nó sẽ bị xóa theo yêu cầu đầu tiên của chủ sở hữu nội dung (hoặc (những) người/thực thể bị ảnh hưởng) .

13. Vi phạm các Điều khoản

 • 13.1 MGID đề nghị Người dùng báo cáo bất kỳ vi phạm Điều khoản nào đến support@mgid.com. Báo cáo phải bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt. Các siêu liên kết đến các chú thích/nhận xét cụ thể là quan trọng nhất và sẽ đẩy nhanh quá trình xử lý báo cáo.

14. Gián Đoạn Dịch Vụ và Trường Hợp Bất Khả Kháng

 • 14.1 I MGID có thể tạm thời tạm ngưng tính khả dụng của Dịch vụ để thực hiện kiểm tra phần cứng và phần mềm và/hoặc cập nhật (hoặc bất kỳ nhu cầu nhiệm vụ kỹ thuật nào khác cần thiết). Người dùng sẽ được gửi thông báo về việc bắt đầu các tác vụ đó trước một giờ cùng với thông tin về thời điểm (các) tác vụ sẽ được hoàn thành.
 • 14.2 Trong trường hợp bất khả kháng, lỗi hoặc hỏng hóc phần mềm / phần cứng của MGID, hoặc lỗi hoặc hỏng hóc phần cứng/phần mềm của đối tác MGID (bao gồm lỗi và sự cố xảy ra do hành động của bên thứ ba) việc cung cấp Dịch vụ có thể bị gián đoạn mà không cần thông báo đến Người dùng.

15. Cân nhắc Khiếu nại

 • 15.1 Tất cả các khiếu nại từ (những) Người dùng liên quan đến mối quan hệ của anh/cô ấy với MGID sẽ được xem xét theo cách sau:
  • a. Nếu Người dùng chắc chắn rằng quyền hoặc lợi ích của anh/cô ấy đã bị xâm phạm do hành động của MGID, thì anh/cô ấy được đề nghị gửi khiếu nại của anh/cô ấy tới support@mgid.com. Thông tin cá nhân (ví dụ: tên, họ, e-mail) được cung cấp trong quá trình đăng ký của Người dùng phải được đưa vào khiếu nại;
  • b. Yêu cầu sẽ được xem xét bởi MGID trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại và Người dùng sẽ nhận được thư từ MGID với quyết định về khiếu nại của anh/cô ấy. Thư sẽ được gửi qua e-mail đến email được cung cấp bởi Người dùng trong đơn khiếu nại;
  • c. Trong trường hợp Người dùng không hài lòng với quyết định cho khiếu nại của anh/cô ấy, khiếu nại sẽ được xem xét theo các Điều khoản Dịch vụ này;
  • d. Các khiếu nại không xác định sẽ không được xem xét. Nếu thông tin cá nhân được bao gồm trong khiếu nại nhưng không thể xác định Người dùng dựa trên thông tin được cung cấp, thì yêu cầu sẽ không được xem xét.

16. Thay đổi các Điều khoản

 • 16.1 MGID có thể thay đổi TOS mà không thông báo cho Người dùng.
 • 16.2 Các thay đổi đối với TOS có hiệu lực sau 3 ngày kể từ ngày chúng được hiển thị tại http://usr.mgid.com/demo/license/. Các thay đổi có hiệu lực sau 3 ngày sau khi được đăng và trong trường hợp này, chi tiết về thời điểm chúng có hiệu lực sẽ được cung cấp.
 • 16.3 Người dùng hiểu và đồng ý rằng nếu anh / cô ấy sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản Dịch vụ có hiệu lực, MGID sẽ coi việc sử dụng Dịch vụ của anh/cô ấy là sự chấp nhận Điều khoản dịch vụ đã cập nhật. Nếu Người dùng không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào của Điều khoản, thì anh/cô ấy phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức.

17. Các Thay Đổi Luật

 • 17.1 MGID có thể thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo những thay đổi được thực hiện đối với luật pháp của Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác hoặc luật pháp quốc tế (nếu những thay đổi đó xảy ra đối với luật pháp) nếu những thay đổi này về luật ảnh hưởng đến MGID hoặc Dịch vụ của MGID.

18. Điều Khoản Đặc Biệt Áp Dụng cho Nhà Quảng Cáo

 • 18.1 Người dùng có thể mua các quảng cáo trên trang web của MGID. Các điều khoản đặc biệt sau đây áp dụng cho Người dùng đặt quảng cáo thông qua cổng quảng cáo trực tuyến của MGID:
  • a. Các quảng cáo của người dùng phải tuân thủ đầy đủ Điều khoản Dịch vụ của MGID.
  • b. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được tính toán dựa trên hệ thống theo dõi của MGID.
  • c. MGID không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng các quảng cáo do Người dùng đặt sẽ nhận được bất kỳ số lượng nhấp chuột dự định nào.
  • d. MGID không chịu trách nhiệm cho những người tương tác với quảng cáo của Người dùng và không chịu trách nhiệm về hành vi gian lận nhấp chuột hoặc các hành động không đúng khác ảnh hưởng đến chi phí chạy quảng cáo.
  • e. Người dùng có thể hủy đơn quảng cáo bất kỳ lúc nào qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi, xem xét có thể mất tối đa 48 giờ trước khi quảng cáo ngừng chạy. Người dùng chịu trách nhiệm thanh toán cho những quảng cáo đó.
  • f. MGID có thể sử dụng các quảng cáo của Người dùng và nội dung và thông tin có liên quan cho mục đích tiếp thị hoặc quảng bá.
  • g. Người dùng sẽ không phát hành bất kỳ thông cáo báo chí nào hoặc đưa ra tuyên bố công khai về mối quan hệ của Người dùng với MGID mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MGID.
  • h. MGID có thể từ chối hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào vì bất kỳ lý do gì.
  • i. Nếu Người dùng đặt các quảng cáo thay mặt người khác, MGID cần đảm bảo rằng Người dùng có quyền đặt những quảng cáo đó, bao gồm những điều sau:

   Người dùng bảo đảm có quyền pháp lý để ràng buộc nhà quảng cáo. Người dùng đồng ý rằng nếu nhà quảng cáo vi phạm Điều khoản Dịch vụ của MGID, MGID có thể giữ Người dùng chịu trách nhiệm về vi phạm đó.

19. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • 19.1. Không có cơ quan, đối tác, doanh nghiệp liên doanh, hoặc việc làm nào được tạo ra như là kết quả của các Điều khoản Sử dụng này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc MGID trong bất kỳ phương diện nào. Sự thất bại của một trong hai bên trong việc thực hiện và tôn trọng bất kỳ quyền nào được cung cấp trong tài liệu này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào dưới đây. MGID sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình dưới bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát có thể của MGID, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự thất bại của máy móc, điện tử hoặc phương tiện truyền thông (bao gồm việc nhiễu “đường truyền”). Điều khoản dịch vụ không được chuyển nhượng, bàn giao hoặc cấp phép lại bởi bạn trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của MGID. MGID có thể chuyển nhượng, bàn giao hoặc ủy quyền Điều khoản dịch vụ và các quyền và nghĩa vụ của nó mà không cần có sự đồng ý. Cả hai bên đồng ý rằng Điều khoản dịch vụ là tuyên bố hoàn chỉnh và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản, bằng miệng và các phương tiện liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến các vấn đề của Điều khoản dịch vụ và tất cả sửa đổi phải bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên, trừ khi có quy định khác được cung cấp tại đây.
 • 19.2. Hệ thống của MGID sẽ tự động điều chỉnh kích thước, hình thức và định dạng quảng cáo để phù hợp với không gian quảng cáo có sẵn. Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi / chuyển đổi định dạng quảng cáo chỉ dựa trên mục tiêu quảng cáo của chúng tôi.
 • 19.3. Chính sách. Bạn sẽ tuân thủ và yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào trong Mạng lưới nhà xuất bản (nếu có) tuân thủ Chính sách MGID, bao gồm Chính sách bảo mật của MGID, và mọi chính sách được MGID cập nhật theo từng thời điểm (gọi chung là, “Các chính sách của MGID”) Theo yêu cầu và nếu có thể, bạn sẽ hỗ trợ MGID trong việc thực thi Chính sách của MGID với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba trong Mạng lưới nhà xuất bản.
 • 19.4. Nội dung bị giới hạn và cấm. Nhà xuất bản không được: (i) chỉnh sửa, sửa đổi, cắt bớt, lọc hoặc thay đổi thứ tự Đề xuất Nội dung; (ii) che khuất, sửa đổi hoặc chuyển hướng Người dùng ra khỏi Trang đích, (iii) thu nhỏ, xóa hoặc ngăn chặn việc hiển thị đầy đủ và hoàn chỉnh các tài liệu quảng cáo; (iv) tăng số lần nhấp giả trong Đề xuất nội dung hoặc khuyến khích hay yêu cầu bất kỳ người nào nhấp vào Đề xuất nội dung bằng cách sử dụng các ưu đãi hoặc phương pháp khác; (v) xóa, bỏ, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về quyền sở hữu trí tuệ có trong tài liệu quảng cáo; (vi)) sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào không được ủy quyền bởi MGID; vii) sử dụng lưu lượng truy cập không phải của con người (bao gồm crawlers và parsers). Lưu lượng truy cập như vậy sẽ không đem lại bất kì doanh thu tích lũy nào; viii) sử dụng chức năng tự tái khởi động sẽ không đem lại bất kì doanh thu tích lũy nào và được xem là vi phạm thỏa thuận hiện tại.
 • 19.5. Nhà xuất bản sẽ không triển khai quảng cáo trên bất kỳ tài nguyên nào có nội dung người lớn, khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ, xâm phạm, lạm dụng hoặc có nội dung bất hợp pháp, nhằm thúc đẩy sự căm ghét hoặc phân biệt đối xử, tạo điều kiện cho việc buôn bán vũ khí hoặc thuốc bất hợp pháp hoặc tham gia hoặc khuyến khích sự tham gia các hoạt động bất hợp pháp. MGID có toàn quyền quyết định vô hiệu hóa các dịch vụ của mình trên bất kì tài nguyên nào vào bất kỳ lúc nào.
 • 19.6. Hệ thống MGID sẽ tự động điều chỉnh kích thước, diện mạo và định dạng quảng cáo để phù hợp với không gian quảng cáo có sẵn. Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi / chuyển đổi định dạng quảng cáo chỉ dựa trên mục tiêu quảng cáo của chúng tôi.
 • 19.7. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được tính dựa trên hệ thống theo dõi của MGID. Mẫu quảng cáo phải được tải đầy đủ lên trang để MGID tính số lần hiển thị. Lượt truy cập trang web kéo dài dưới 3 giây sẽ không được tính vào doanh thu của Nhà xuất bản.

20. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Không có cơ quan, đối tác, đơn vị liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra từ Điều khoản dịch vụ và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc MGID trong bất kỳ khía cạnh nào. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. MGID sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình khi xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát của MGID, bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi cơ học, điện tử hoặc truyền thông (kể cả "nhiễu đường truyền"). Điều khoản dịch vụ không thể được chuyển nhượng, hoặc cấp phép bởi bạn trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của MGID. MGID có thể chuyển nhượng, hoặc ủy quyền Điều khoản dịch vụ cũng như các quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần bất kì sự đồng ý nào. Cả hai bên đều đồng ý rằng Điều khoản dịch vụ là tuyên bố đầy đủ và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên, việc thay thế hay hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời, thông tin liên lạc và các vấn đề khác liên quan đến Điều khoản dịch vụ phải bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên, trừ khi được quy định khác tại đây.

Hiệu suất tự nhiên thông qua đổi mới

Chạy các chiến dịch tự nhiên hiệu quả