Tác giả

Mariia Khukalo

Quản lý PR & Truyền thông

Mariia là Quản lý PR & Truyền thông tại MGID với hơn bảy năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung và tham gia vào tất cả các giai đoạn sáng tạo truyền thông. Từng làm việc cho các công ty FMCG và AdTech, Mariia thật sự tin tưởng vào những cách sáng tạo để thúc đẩy truyền thông trong môi trường kinh doanh.

Có thể tìm Mariia Khukalo trên linkedin hoặc twitter

Các bài viết bởi Mariia Khukalo

Không còn bài đăng

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.