PubVision 2021

Ngày bắt đầu: lúc 10:00 25 tháng 6 2021 IST  • Ngày kết thúc: lúc 19:00 25 tháng 6 2021 IST
Địa điểm: trực tuyến  •  Gặp gỡ chúng tôi: PubVision 2021
Sự kiện trong ngành

Hội nghị kéo dài một ngày này xem xét và khám phá các khía cạnh khác nhau của Hệ sinh thái Phát hành Kỹ thuật số ở Ấn Độ. Hội nghị sẽ bao gồm ba khía cạnh quan trọng ảnh hưởng đến phát hành kỹ thuật số ngày nay - Quy mô, tác động và tính bền vững.

Khía cạnh về tính bền vững sẽ bao gồm các cuộc thảo luận sâu về những chủ đề chính sách, bao gồm tác động của quy định mới, xử lý thông tin sai lệch và tự do báo chí. Hội nghị sẽ xem xét các tác động đến doanh thu quảng cáo, đăng ký theo dõi, nội dung và cách công nghệ hỗ trợ chuyển đổi. Khả năng mở rộng đối tượng khán giả, sản phẩm quan trọng cho những tác động này. Mặc dù các cuộc thảo luận sẽ bao gồm hệ sinh thái xuất bản kỹ thuật số nói chung nhưng trọng tâm đặc biệt sẽ là các công ty phát hành bằng ngôn ngữ Ấn Độ, những thử thách và cơ hội mà họ đối mặt.

Trang web chính thức: https://www.iamai.in/events/pubvision/

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.