Hội nghị Nội bộ giới Phát hành 2021 của Media Post

Ngày bắt đầu: lúc 10:00 10 tháng 6 2021 ET  • Ngày kết thúc: lúc 19:00 11 tháng 6 2021 ET
Địa điểm: The Carolina Hotel, Pinehurst, NC, USA  •  Gặp gỡ chúng tôi: Hội nghị Nội bộ giới Phát hành 2021 của Media Post
Sự kiện trong ngành

Tại Hội nghị Nội bộ giới Phát hành tiếp theo của MediaPost, các nhà phát hành lớn và nhỏ, lâu đời và mới phát triển, sẽ chia sẻ những kiến thức chuyên sâu về việc tận dụng các cơ hội mới xung quanh những mối quan hệ trực tiếp với người tiêu dùng và nhà quảng cáo.

Họ sẽ tìm hiểu:

  • Cách các thương hiệu truyền thông xây dựng và phát triển mối quan hệ doanh thu trực tiếp với đối tượng khán giả của họ
  • Sử dụng các nền tảng với dữ liệu bên thứ nhất và phân đoạn độc nhất
  • Tiếp cận luồng doanh thu phát trực tuyến video
  • Đánh giá lại về danh mục quảng cáo
  • Có chiến lược xã hội 2.0 không?

Trang web chính thức: https://www.mediapost.com/publishinginsidersummit/

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.