Ecom World 2021

Ngày bắt đầu: lúc 10:00 28 tháng 6 2021 CET  • Ngày kết thúc: lúc 19:00 29 tháng 6 2021 CET
Địa điểm: trực tuyến  •  Gặp gỡ chúng tôi: Ecom World 2021
Sự kiện trong ngành

Lần đầu tiên, toàn bộ giới thương mại điện tử gặp gỡ trực tuyến để chia sẻ kiến thức độc quyền, chiến thuật và chiến lược có thể hành động về cách xây dựng, vận hành và mở rộng quy mô doanh nghiệp thương mại điện tử sinh lời vào năm 2021.

Đây không phải là hội nghị ảo điển hình thường thấy. Ecom World là nơi tập hợp những nhà sáng lập sáng tạo nhất thế giới, những bộ óc thông minh nhất và những thương hiệu DTC đi đầu, được diễn ra trong hai ngày dành cho các chuyên gia và kết nối mạng - tham dự thoải mái tại nhà. Tham gia cùng 15,000+ người tham dự với 10+ bài phát biểu chuyên sâu, hội thảo và các phiên hỏi đáp trực tiếp vào ngày 28-29 tháng 6.

Quan tâm đến việc phát triển thương hiệu, tăng doanh số bán hàng và biến năm 2021 trở thành năm sinh lời cao nhất? Sự kiện này dành cho quý vị.

Trang web chính thức: https://ecomworldconference.com/

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.