DMEXCO 2023

Ngày bắt đầu: lúc 10:00 20 tháng 9 2023 CET  • Ngày kết thúc: lúc 19:00 21 tháng 9 2023 CET
Địa điểm: Koelnemesse, Cologne, Germany  •  Gặp gỡ chúng tôi: TBA
Sự kiện trong ngành

DMEXCO là sự kiện công nghệ & tiếp thị số hàng đầu châu Âu.

Đây là nơi gặp gỡ và là cộng đồng của những tên tuổi lớn trong giới kỹ thuật số, tiếp thị và đổi mới. Hội nghị tập hợp các nhà lãnh đạo trong ngành, các chuyên gia tiếp thị và truyền thông cũng như những người tiên phong về công nghệ, nhằm thiết lập chương trình nghị sự kỹ thuật số. Vừa mang thông tin toàn cầu vừa tập trung vào địa phương, DMEXCO cung cấp một hệ sinh thái với các cuộc hội thảo, tranh luận, triển lãm và những lớp học cao cấp để phác thảo tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số và thúc đẩy giá trị thị trường.

Trang web chính thức: https://dmexco.com/

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.