AdWorld 2021

Ngày bắt đầu: lúc 10:00 27 tháng 10 2021 PDT  • Ngày kết thúc: lúc 19:00 29 tháng 10 2021 PDT
Địa điểm: Trực tuyến  •  Gặp gỡ chúng tôi: TBD
Sự kiện trong ngành

AdWorld là sự kiện quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới.

Trong ba ngày, từ ngày 3-5 tháng 5, Ad World sẽ phát trực tuyến hơn 11 bài quảng cáo kỹ thuật số, bao gồm các bài phát biểu, bảng điều khiển và các phiên hỏi đáp trực tiếp với thông tin chi tiết hữu ích, kiến thức dựa trên dữ liệu và ý tưởng sáng tạo từ ngành quảng cáo trực tuyến.

Trang web chính thức: https://adworldconference.com

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.