Câu chuyện thành công

Lazada: Kết nối khu vực Đông Nam với trải nghiệm mua sắm mới

Thể loại e-Commerce

Lazada sử dụng MGID để quảng bá toàn bộ danh mục sản phẩm cho nền tảng eCommerce mở rộng của mình.

Thử thách

Thử thách đối với khách hàng này là không chỉ quảng bá một sản phẩm cụ thể mà toàn bộ nền tảng eCommerce hoặc một đối tượng khán giả rộng lớn. Đối tượng khán giả được nhắm mục tiêu này bao gồm cả khách hàng hiện tại lẫn khách hàng mới: đàn ông và phụ nữ độ tuổi 18+ quan tâm đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến ở Indonesia. Thử thách sau cùng là cân bằng giữa CPC thấp và tỷ lệ chuyển đổi cao.

Giải pháp

MGID đã triển khai một chương trình khuyến mãi độc nhất nhắm vào nhu cầu trực tiếp của Lazada. Bằng cách phân chia đối tượng được nhắm mục tiêu thành hai chiến lược chiến dịch: khách hàng hiện tại và khách hàng mới, chúng tôi đã có thể triển khai các chiến lược cụ thể cho hai nhóm riêng biệt này.

Đối với khách hàng hiện tại, chúng tôi đã tạo hai chiến dịch quảng cáo nêu bật các ưu đãi chính khi mua sắm với Lazada: flash sales trong thời gian giới hạn và giá thấp hàng ngày. Điều này tập trung vào những trải nghiệm mà khách hàng hiện tại đã biết được và nhắc họ gắn kết để trải nghiệm những lợi ích này lần nữa. Tuy nhiên, đối với khách hàng mới, chiến lược này lại khác.

Vẫn nhắm mục tiêu đến phạm vi khán giả không đổi, chúng tôi đã khởi chạy một chiến dịch dẫn người dùng mới đến trang chủ của Lazada, tập trung thu hút người dùng đăng ký và gắn kết với nền tảng eCommerce mà họ chưa tương tác trước đây. Đối với cả hai chiến lược chiến dịch, chúng tôi đã sử dụng hình ảnh của khách hàng, theo thỏa thuận của Lazada, và đi cùng những hình ảnh này là tiêu đề hấp dẫn để thu hút sự gắn kết hơn nữa với người dùng.

Kết quả

Trong khoảng thời gian 1.5 tháng, các chiến dịch quảng cáo dẫn đến CPC trung bình $0.09, với số tiền mua trung bình là $20.

Kết quả theo con số

  • 5.2%
    Tỷ lệ chuyển đổi
  • $1.7
    eCPA TR BÌNH
  • $0.09
    CPC TR BÌNH
Chia sẻ với người khác

Về Lazada

Lazada Group là nền tảng eCommerce hàng đầu Đông Nam Á. Với sự hiện diện tại sáu quốc gia - Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; Lazada kết nối khu vực này thông qua những năng lực công nghệ, hậu cần và thanh toán.

Lazada

Bắt đầu câu chuyện thành công

Khởi động