Tác giả

Сергей Агеев

Директор по продажам в СНГ

Более 10 лет успешного опыта работы в сфере digital маркетинга в крупных российских и международных компаниях: Яндекс, Dentsu Aegis Network, Hybrid, Houzz. В MGID Сергей управляет командой отдела продаж в СНГ регионе.

Có thể tìm Сергей Агеев trên linkedin hoặc facebook

Các bài viết bởi Сергей Агеев

Không còn bài đăng

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.