Tác giả

Michal Schindler

Quản lý Nội dung tại Codewise

Michal Schindler là người quản lý nội dung tại Codewise và tập trung vào các khía cạnh khác nhau của tiếp thị kỹ thuật số, đặc biệt là tiếp thị liên kết. Anh có kiến thức chuyên sâu về xã hội học và y học. Hiện tại, anh viết cho Voluum blog, giúp mọi người tìm hiểu về thế giới tiếp thị trực tuyến đầy thú vị.

Các bài viết bởi Michal Schindler

Không còn bài đăng

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.