Tác giả

Dmitri Kazanski

Trưởng bộ phận Sản phẩm dành cho Bắc Mỹ

Dmitri Kazanski là Trưởng bộ phận Sản phẩm dành cho Bắc Mỹ, tại MGID. Anh giàu kinh nghiệm lãnh đạo với 21+ năm trong ngành Công nghệ Quảng cáo. Kinh nghiệm của Dmitri liên quan đến toàn bộ phạm vi của LumaScape bao gồm: nhà phát hành, người mua phương tiện có lập trình, nhà cung cấp dữ liệu và SSP/sàn giao dịch. Với nền tảng là bằng kỹ sư nâng cao, bằng kinh doanh, Lean Six Sigma và đào tạo Agile, Dmitri đã lãnh đạo nhiều đội ngũ để cho ra đời các sản phẩm đột phá được xem là đi trước thời đại, bao gồm: Native năm 2005, Dynamic Messaging năm 2006, Header Bidding năm 2012, Continuous Score Bidding năm 2016. Anh đặc biệt đam mê áp dụng Predictive Modeling and Machine Learning (Mô hình dự đoán và Học máy) để giải quyết tình trạng kém hiệu quả của hệ sinh thái công nghệ quảng cáo.

Có thể tìm Dmitri Kazanski trên linkedin hoặc twitter

Các bài viết bởi Dmitri Kazanski

Không còn bài đăng

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.