DMEXCO 2024

Ngày bắt đầu: lúc 7:00 18 tháng 9 2024 CET  • Ngày kết thúc: lúc 15:00 19 tháng 9 2024 CET
Địa điểm: Koelnemesse, Cologne, Đức  •  Gặp gỡ chúng tôi: Thông báo sau
Sự kiện trong ngành

DMEXCO là sự kiện công nghệ & tiếp thị kỹ thuật số hàng đầu châu u.

Đây là nơi gặp gỡ và là cộng đồng của những người có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị và đổi mới kỹ thuật số. Hội nghị này quy tụ các nhà lãnh đạo trong ngành, các chuyên gia tiếp thị và truyền thông, cùng những người tiên phong về công nghệ để thiết lập chương trình nghị sự kỹ thuật số. DMEXCO vừa cung cấp thông tin toàn cầu vừa tập trung vào địa phương, mang đến một hệ sinh thái với các hội thảo, những cuộc tranh luận, triển lãm và masterclass phác thảo tương lai của nền kinh tế kỹ thuật số cũng như thúc đẩy giá trị thị trường.

Website chính thức: https://dmexco.com/

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.