Tác giả

Andrii Ivaniuk

Điều hành viên cấp cao tại MGID

Andrii Ivaniuk là Điều hành viên cấp cao tại MGID và đã làm việc được hơn một năm; anh đã cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu mở rộng về các chính sách nội dung và các đặc thù ở hầu hết mọi khu vực nhằm đảm bảo các quảng cáo MGID luôn “tự nhiên” nhất có thể. Từ việc thực hiện các hạn chế chung chẳng như việc đánh bạc cho đến lý do tại sao các nhà phát hành Indonesia không thích mũi động vật - Andrii biết tất cả.

Có thể tìm Andrii Ivaniuk trên linkedin hoặc twitter

Các bài viết bởi Andrii Ivaniuk

Không còn bài đăng

Hiệu suất tự nhiên trong vài phút

Với MGID, quý vị có thể tiếp cận 32.000+ nhà phát hành và 185+ tỷ lượt hiển thị hàng tháng.