Nhận ngay
25% bonus

Bắt đầu chia sẻ với MGID

Tạo chiến dịch
Độc quyền với partner-logo
phone
phone

12:56

 • My Mac

  My Mac runs much smoother now

  mgid.com
 • Essayez cette astuce!

  Vous pensez à la liposuccion? Stop!

  mgid.com
 • Good Time With You

  These Hotties Are Looking For A Good Time With You

  mgid.com
ball-image

Chơi đoàn kết. Cùng thắng hết.

Nạp ngay từ $2000 đến $5000 để nhận bonus 25%

Nhận ngay 10% cashback 3 tháng đầu tiên khi chạy chiến dịch với traffic Ấn Độ

"Hoàn toàn miễn phí!
Đăng ký ngay!"

MGID

Các loại hình quảng cáo

Tiếp cận
Khách hàng tiềm năng

nội

img
Smart feed
Push

Push Notification

Các loại quảng cáo

Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng

Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

Chọn loại quảng cáo

Widget

Các loại quảng cáo

Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng

Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

Chọn loại quảng cáo

Smart feed

Các loại quảng cáo

Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng

Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

Chọn loại quảng cáo
 • Push Notification

  Các loại quảng cáo

  Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng. Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

  Chọn loại quảng cáo
 • Widget

  Các loại quảng cáo

  Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng. Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

  Chọn loại quảng cáo
 • Smart feed

  Các loại quảng cáo

  Tiếp cận tới khách hàng tiềm năng. Bạn chỉ cần tạo nội dung một lần duy nhất và được tự động điều chỉnh với tất cả các kích thước cũng như thiết bị

  Chọn loại quảng cáo

Tại sao bạn nên chọn MGID?

Triển khai các chiến dịch thông báo đẩy để tiếp cận tới nhiều
khách hàng hơn và tăng tỉ lệ chuyển đổi ngay bây giờ!

Thông báo đẩy là gì?

Một tin nhắn có thể click được gửi từ một
ứng dụng hoặc một website.

phone-image ball

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

Publisher của MGID

phone

12:56

 • My Mac

  My Mac runs much smoother now

  mgid.com
 • Healthy eyes

  Healthy eyes in 2 weeks!

  mgid.com
 • Good Time With You

  These Hotties Are Looking For A Good Time With You

  mgid.com
ball-image
phone

Bắt đầu xây dựng
chiến lược quảng
cáo số native

Tham gia và nhận ngay 25% bonus

Nhận bonus
Độc quyền với partner-logo